PROJEKTY

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Zádveřice - Raková - Revitalizace obecního parku

Otrokovice - park Papučárna

Paseka - parkoviště u školy

Paseka Karlov - revitalizace části obce

Rymice - sídelní zeleň

Babice, Želechovice nad Dřevnicí - hřbitov

Uničov - sídliště Nemocniční

Chodov - hřbitov

Paseka - sídelní zeleň

Otrokovice - náměstí 3. května

Otrokovice - předprostor železničního terminálu

Dolní Lhota - střed obce

Přerov - park Plovárna

Zlín - Lesní hřbitov vsypová loučka